Vreme na visoravni Golte:
Rezervacija
Rezervacija
2  rooms,  4, adults,  3  child  
+ Dodaj sobu
Thank you
Kontaktirat ćemo vas što pre.
Greška na serveru!
Pokušajte ponovo kasnije.
Greška!
Rezervirajte učitelja

Splošni pogoji poslovanja

OPŠTE INFORMACIJE

Karte možete kupiti na temelju važećeg cenovnika na blagajni na donjoj stanici žičare i na recepciji hotela Golte. Plaćanje je moguće gotovinom ili s platnim i kreditnim karticama.

Ograničenu ponudu karata (karte za vučnicu Morava, karte za sedežnicu Medvedjak ili sedežnicu Smrekovec) možete kupiti na donjim stanicama pojedinih žičara. Plaćanje je moguće samo gotovinom.

Pogoršanje vremena, magla, vetar, zatvorene pruge, prekid ili odgađanje rada pojedinih uređaja nisu razlozi za povračaj ili produžavanje validnosti karata.

Prije kupovine skijaških karata proverite vreme i radne uvete na skijalištu. Informacije su dostupne na blagajni i recepciji hotela te na web stranici www.golte.si.

Za oglašavanje na objektima i uređajima potreban je poseban dogovor s preduzećem Golte d.o.o. Samovoljno oglašavanje nije dozvoljeno. Uklanjanje promotivnog materijala se naplaćuje.

Ako imate bilo kakve reklamacije obratite se na prodajna mesta ili upravu preduzeća.

Događaji na skijalištu ili objektima podležu dogovoru sa preduzećem Golte d.o.o. Za sve događaje na skijalištu mora operater skijališta dati suglasnost.

RADNO VREME ŽIČARA, TRAJANJE SEZONE I OPŠTO RADNO VREME

Žičara-nihalka deluje tokom zimske i letne sezone svaki dan. Između glavnih sezona deluje žičara-nihalka po objavljenom rasporedu i za unapred najavljene grupe.

Žičara-nihalka ne radi tokom redovitog godišnjeg remonta i drugih radova održavanja.

Zimska sezona traje od decembra (dovoljna snežna pokrivenost) do kraja marta ili dok prirodni uveti dopuštaju rad skijališta.

Radno vreme uređaja i skijališta je objavljen na prodajnim mestima karata, na donjim stanicama žičara i na web stranici www.golte.si.

Radno vreme skijaških žičara i skijaških staza prilagođava se svakodnevnom stanju snega i vremenskim uvetima.

Žičara-nihalka vozi svakih sat vremena nakon objave radnog vremena rada žičare. U slučaju povećanog broja posetitelja, žičara-nihalka vozi češće (svakih pola sata ili češće).

Posebna vožnja žičarom-nihalka Žekovec moguća je tokom redovitog ili izvan radnog vremena. Kupac plaća cenu posebne vožnje i karte prema važećem cenovniku.

Letna sezona traje od junija do septembra.

Preduzeće Golte d.o.o. zadržava pravo izmene radnog vremena bez prethodne obavesti.

KUPOVINA KARATA

Dečje karte namenjene su osobama u starosti od 6 do 14 godina.

Omladinske karte namenjene su osobama u starosti od 15 do 17 godina.

Srednješkolske/studentske karte namenjene su osobama koje ispunjavaju uvete statusa srednješkolca/studenta.

Seniorske karte namenjene su osobama starijim od 60 godina.

Deca do 5. godine starosti mogu skijati bez dodatnih troškova u pratnji svojih roditelja ili ostalih pratilaca.

Seniori u starosti od 70 godina i više imaju pravo na kupovinu posebne vrste dnevne karte koja uključuje užinu u hotelu Golte. Kupon za užinu nije prenosiv i vredi na dan izdavanja kupona. Kupon može biti unovčen u restoranu hotela Golte i samo uz važeću skijašku kartu "Senior 70+".

Srednješkolci i studenti imaju pravo na kupovinu jedne karte dnevno.

Srednješkolci i studenti dokazuju status s važećom srednješkolskom ili studentskom kartom.

Seniori i deca iskazuju svoje godine sa ličnim dokumentom.

Karte sa popustom (IVSI, ISSIA, Blue Card, Active Slovenia, OKS ...) mogu se kupiti uz predočenje odgovarajućim dokazom. Popust se odnosi na dnevne karte. Karte važe samo zajedno sa odgovarajućim dokazom o statusu prava na popust.

Sve skijaške karte (isključujući dnevne karte i satne karte kupljene u pretprodaji i karte za pojedine uređaje) napravljene su na povratnoj karti (Key-card). Uz kupovinu karte obavezna je kaucija od 5,00 EUR. Vračanje karte (Key-card) i povračaj kaucije moguće je obaviti na prodajnim mestima. U slučaju da korisnik ne vrati kartu (Key-card) može ju koristiti za sledeću kupovinu ali samo u slučaju da karta (Key-card) nije oštećena.

Za skijaške karte koje su kupljene prije 1.10. 2017 kaucija je iznosila 2,00 EUR (stari modeli Key-card). Povračaj kaucije od 2,00 EUR moguće je obaviti je do početka sezone 2018/2019.

U slučaju da skijaška sezona počne ranije nego što je predviđeno u pretprodaji, prodajne cene isteču na dan otvaranja skijališta.

Sezonske karte, karte "5 u sezoni" su sa slikom.

Online kupovina karata provodi se pod posebnim uvetima prodaje putem interneta koji se objavljeni u online trgovini na www.golte.si.

INFORMACIJE O PUNOVAŽNOSTI KARATA

Dnevne karte vrede jedan dan tokom rada žičara.

Ponovažnost satnih karata vrede od prvog ulaska u žičaru do isteka vremena (dodatni bonus od 20 min važi za vožnju žičarom-nihalka Žekovec uzbrdo). Vožnja žičarom-nihalka Žekovec nizbrdo je ograničena samo za važeči dan karte i moguća je i nakon isteka vremena.

Sezonska karta od ponedjeljka do petka (SEZ PP) važi od ponedjeljka do petka, uključujući školske praznike i za vreme praznika koji su tokom radne nedelje.

Sve karte vrede jednu skijašku sezonu.

U slučaju da ne iskoristite karte »5 v sezoni«, preostali se dani ne mogu preneti u iduću sezonu.

Karte stavljene na sat vrede samo uz potvrdu o kupnji.

Skijaške karte u letnoj sezoni nisu važeće (osim ako je to propisano u kontekstu posebnih bonusa u kada je karta kupljena).

Planinarska karta (žičarom-nihalka Žekovec nizbrdo) i godišnja povratna karta za žičaru-nihalka Žekovec vrede godinu dana od datuma kupovine karata – za vreme rada žičare-nihalka Žekovec. Manji broj radnih dana žičare-nihalka Žekovec od očekivanog nije razlog za povračaj ili produžavanje važenja karte.

ZAMENA KARATA I VRAĆANJE KUPOVINE

Zamena isteklih neiskorišćenih dnevnih i satnih karata moguća je godinu dana nakon datuma isteka karata prema važećem cenovniku. Starijih karata više od jedne godine nije moguće zameniti.

Menjanje karata je moguće ako se može vizualno ili elektronskim čitačem potvrditi važenje i nekorišćenje karata.

Preduzeće ne priznaje nikakvu nadoknadu za izgubljene karte.

Kako bismo zamenili oštećenu kartu ili izdali zamensku kartu u slučaju gubitka, naplaćujemo zamenski trošak i kauciju od 5,00 EUR. Moguće je izdavanje zamenske sezonske karte uz podnošenje odgovarajućeg kupoprodajnog dokaza – računa ili iz zapisnika od prodanih karata. Osim toga, izvršava se i blokada medija izgubljene karte.

Kupljene karte se ne mogu vratiti i zatražiti povračaj novca.

U slučaju povrede skijaša, preduzeće vrača kupovinu cene karte samo povređenoj osobi koja je kupila višednevnu kartu i uz predočenje zapisnika o nesreći na skijalištu. Povraćaj kupovine karte se računa od sledećeg dana. Bolest nije razlog za povračaj kupovine karte.

U slučaju povrede vlasnika sezonske karte sa slikom, priznajemo 50% popusta na redovnu cenu u slučaju štete do 15. februara i 100% popusta u slučaju da karte nikad nisu korišćene. Kupac može primeniti popuste prilikom kupovine nove sezonske karte u sledećoj sezoni (uz podnošenje odgovarajućih dokaza i utvrđivanju stanja (ne)korišćenja karte).

KONTROLA I ZLOUPOTREBA KARATA

Karte su neprenosive, osim prenosnih sezonskih karata.

Kod već kupljenih karata nije moguće promeniti (datuma) važenja karata.

Prodaja i kontrola karata vrši se putem kompijuterski vođenim blagajna i elektronskih čitača. Kod ulaza u uređaj moraju posetitelji registrirati kartu na elektronskim kontrolnim uređajima. Posetitelji su dužni u bilo kojem trenutku i bilo gde na skijalištu pokazati kartu ovlaštenom licu skijališta.

Sistem kontrole karata pod video je nadzorom. Kupovinom karte kupac je sa tom činjenicom informisan. Uz sprovođenje video nadzora kontrole karata se ne interveniše u privatnost kupca i korisnika karte. Video nadzorom se video isečke prelaza pojedinačne karte upotrebljava za proveravanje karata na temelju serijskog broja svake karte, skladno sa propisanim zakonom ZVOP (Zakon o varnosti osebnih podatkov - Zakon o osobnim podacima).

Upotreba karata, kupljenih po sniženoj ceni moguća je samo na temelju odgovarajućeg dokaza. Za zloupotrebu se smatra upotreba karata bez odgovarajućeg dokaza.

Pokušaj ili zlouporaba karte i kršenje pravila sigurnog skijanja su osnova za oduzimanje karte na licu mesta. Oduzimanje je trajno, bez obzira na vrstu karte. Izuzetak je prilikom oduzimanja sezonskih karata. Postupak opisan dole. Za kontrolu i oduzimanje karata zadužena su ovlaštena lica na žičarama, vođa tehničke službe uređaja ili njegov zamenik, supervizor na skijaškim stazama ili druga ovlaštena lica preduzeća za kontrolu karata.

Oduzimanje sezonskih karata: vračanje karte kod prvog prekršaja moguć je nedelju dana nakon dana oduzimanja uz plaćanje (90.00 eura za odrasle i 70,00 € za decu, starije osobe, studente i sezonske karte PON – PET). Kod drugog prekršaja, oduzimanje karte je trajno.

Sezonske karte SSV i ESSV mogu se koristiti pod uvetima prodavatelja karata. Za kontrolu i oduzimanje karata zaduženi su ovlaštena lica na žičarama i skijalištu. Povračaj oduzete karte moguć je u skladu sa uvetima prodavača

U slučaju utvrđene zloupotrebe karte, moguće je elektronsko zaključavanje karte, a dalja upotreba karte nije moguća.

U slučaju zlouporabe karte ili narušavanja reda, preduzeće zadržava pravo na kazneni postupak protiv počinitelja.

U slučaju nesreće osobe sa kartom koja je zloupotrebljena na skijalištu, troškove spašavanja snosi učesnik nesreće.

OŠTEĆENJE OPREME NA SKIJALIŠTIMA I ŽIČARAMA

Ako preduzeće utvrdi da je posetitelj oštetio žičaru ili neki drugi uređaj na skijalištu, počinitelj ili njegov roditelj/staratelj je dužan nadoknaditi štetu. Preduzeće zadržava pravo na oduzimanje skijaške karte kršitelju na licu mesta i pokrene predlog za krivično gonjenje zbog oštećenja tuđe imovine i ugrožavanja sigurnosti putnika, skijaša.

Preduzeće zadržava pravo da pojedincima ili grupama uskrati pravo ulaska na skijališta, zbog njihovog proteklog nepoštovanja pravila, ponašanja ili nepoštovanja pravila sigurnog skijanja.

Preduzeće zadržava pravo da zabrani pristup žičarama i skijalištima osobama u  alkoholiziranom stanju, osobama pod uticajem droga i osobama koje se ponašaju neprimereno. Preduzeće nije odgovorno za njih i za njihovo ponašanje.

SIGURNOST, OSIGURANJE I ODGOVORNOST

Sigurno skijanje morate si u najvećoj meri obezbediti sami u skladu sa poštovanjem pravila napisanih na uređajima i skijalištima te u skladu sa poštovanjem Zakona o sigurnosti na skijaškim stazama i sledeći upute osoblja.

Skijaši i ostali posetitelji skijališta dužni su slediti upute i upozorenja na žičarama i skijalištima i ostale upute osoblja.

Vođe skijaških grupa dužni su se brinuti i odgovoriti za sigurno skijanje grupe.

Grupa koja uprkos upozorenjima, sa svojim skijanjem ugrožava sebe i ostale osobe, supervizor skijališta zabraniće nastavak skijanja.

Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost za telesne povrede i oštećenje opreme vlasnika karata i drugih osoba, ako su telesne povrede i oštećenje opreme posledica nepoštovanja: stanja na uređenim i označenim skijaškim stazama, broja posjetitelja/skijaša, vremena, kvalitete snega, prebrze vožnje, nepoštovanja Zakona o sigurnosti na skijaškim stazama, FIS pravila, oznake i upute rukovodilaca žičara, nedovoljne fizičke spremnosti, neadekvatne sportske opreme, skijanje pod uticajem alkohola ili droga, itd.

Nepoštovanje pravila sigurnog skijanja razlog je za oduzimanje skijaške karte na licu mesta i poduzimanje drugih mera u skladu sa Zakonom o sigurnosti na skijalištima.

Skijaši koriste uređaje i rekvizite na dečjem poligonu, tematskim stazama (staza zečeva) i snežnim parkova na vlastitu odgovornost. Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost za fizičke povrede nastale na tom području zbog nepoštovanja pravila, neiskustva korisnika, korišćenja uređaja bez prisutnosti trenera, i ostalih kršenja pravila.

Vlasnik karte je kupnjom karte za prevoz na svim žičarama osiguran za fizičke povrede ili oštećenje opreme, ako je šteta uzrokovana krivnjom ili nemarnošću operatera žičara.

Skijaš kupnjom karte nije osiguran od nezgoda.

Reklamacije, žalbe, prijave fizičkih povreda i oštećenje opreme potrebno je obavestiti operatera uređaja, supervizora ili službu za spašavanje na skijalištima.

Uveti za mogući zahtev za naknadu štete od preduzeća, potrebne su važeća skijaška karta na dan povrede i zapisnik o nesreći, koju napiše supervizor skijališta ili operater žičare.

U slučaju nesreće na skijalištu preduzeće zadržava pravo pokrenuti krivično ili prekršajno gonjenje protiv počinitelja.

POSEBNE ODREDBE O SIGURNOSTI I REDU NA SKIJALIŠTU

Služba za spašavanje i supervizor na skijalištu deluju tokom rada žičara. Službe pregledavaju i jamče spašavanje samo na označenim i otvorenim stazama skijališta.

Troškove spašavanja na zatvorenim stazama i izvan uređenog skijaškog područja krije sam učesnik nesreće.

Radno vreme skijaških staza jednako je radnom vremenu povezanih žičara.

Izvan radnog vremena žičare za sve skijaške staze i ostale površine zatvorene su radi uređivanja skijališta i zasneživanja (vučne užadi ratraka ukrštaju skijaške staze - opasno po život!). Za to vreme koriste posetitelji skijaške staze za hodanje itd. na vlastitu odgovornost i dužni su bezuslovno poštovati ​​uputstva osoblja te zvučne i svetlosne signale na mašinama.

Vožnja motornim sankama na skijalištima zabranjena je (u skladu sa Zakonom o sigurnosti na skijalištima), takođe izvan organizovanih i uređenih skijaških staza (prema Zakonu o zaštiti prirode).

Vožnja motornim sankama dopuštena je samo operateru skijališta za potrebe spašavanja, kontrole i održavanja.

Uniformirani učitelji škole skijanja Golte - Bijeli zec mogu sa studentima skijanja koji imaju vidljive markere (pojedinačno učenje skijanja) prolaziti kroz obeležene oznake na određenim žičarama.

Zaposlena lica skijališta, supervizori, sigurnosna služba, kontrolori žičara, služba za spašavanje, lečnici i policija imaju prioritet pri ulasku na svim žičarama.

Sastavni deo ovih uveta su i odredbe Zakona o sigurnosti na skijalištima (ZVSmuč-1, Službeni glasnik Republike Slovenije, broj 44/16).

DELATNOSTI NA SKIJALIŠTU, ŠKOLA SKIJANJA, TENINZI I TAKMIČENJA

Organizator događaja, takmičenja, treninga itd. mora poštovati ​​Zakon o sigurnosti na skijalištima (član 3. - aktivnosti na skijalištima).

Za sve aktivnosti na skijalištu potrebno je prethodno odobrenje operatera skijališta.

Za sve poslovne aktivnosti na skijalištu potrebno je dobiti pismenu suglasnost operatera skijališta i platiti nadoknadu, drugim rečima potrebno je imati ugovor s operaterom skijališta.

Organizovane lekcije skijanja na skijalištu mogu obavljati samo izvođači koji dobiju prethodnu pismenu suglasnost operatera skijališta (član 12. - učenje skijanja) u skladu sa Zakonom o sigurnosti na skijalištima.

Organizator manifestacije ili takmičenja na skijalištu dužan je pravilno prijaviti događaj i osigurati odgovarajuća lica (vlastitu službu za spašavanje, lečnika, sigurnosnu službu, itd.) Organizator mora dobiti odobrenje od operatera skijališta, drugim riječima potrebno je sklopiti ugovor s operaterom skijališta.

Deo skijaške staze gde se održava događaj, takmičenje, trening, itd. potrebno je fizički odvojiti od ostatka skijaške staze. Za vreme trajanja događaja isključeno je iz preostalog dela skijališta koji je otvoren po regularnom radnom vremenu, zato operater skijališta ne preuzima nikakvu odgovornost za događaje na tom delu skijaške staze.

Iznajmljivanje skijaške pruge i ostalih područja za događaje, treninge, takmičanja naplaćuje se prema važećem cenovniku.

PREVOZ OSOBA, DECE, PRTLJAGA, TERETA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Prevoz lične prtljage sa žičarom-nihalka Žekovec je besplatan.

Prevoz posebnog tereta žičarom-nihalka Žekovec moguć je nakon prethodnog dogovora s operaterom žičara. Teret mora biti pravilno pripremljen za transport.

Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu neadekvatno pripremljenog tereta ni zaštitu od krađe.

Prevoz domaćih životinja dopušten je samo žičarom-nihalka Žekovec. Životinje moraju biti adekvatno zaštićene. Prevoz kućnih ljubimaca je besplatan.

Za decu do visine do 1,25 m, kada putuju žičarama, potrebna je pratnja punoletne osobe.

Prevoz bicikala i opreme za paraglajdere je dopušten samo žičarom-nihalka Žekovec i sedežnicom Medvedjak.

PARKIRANJE I KORIŠĆENJE PARKING MESTA

Parking ili korišćenje parking mesta na donjoj stanici žičare-nihalka Žekovec i na parkiralištu ispred Alpskog vrta je besplatan. Vozači su obavezni da uzmu u obzir saobraćajnu signalizaciju i uputstva redara parkinga.

Nije dopušten parking na ili blizu puteva isporuke.

Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost oko parkiranih vozila.

Mozirje, 01. 12. 2017

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svrha korišćenja podataka

E-newsletter ili e-novine Golte hotel & Mountain Resort primate u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama – ZEKom-1 (Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 109/12 sa dopunama) na temelju vaše prijave za primanje e-novina, učešća u nagradnim igrama ili na osnovu pružanja podataka i davanje saglasnosti prilikom posete hotelu ili drugih aktivnosti unutar Hotela Golte & mountain resort.

S besplatnim e-novinama Golte Hotel & mountain resort obaveštavamo vas o aktualnom događaju u naselju Golte, opštim informacijama, aktivnostima, posebnim ponudama i drugim uslugama koje nudi Golte d.o.o.

Prikupljanje podataka prema zakonu ZVOP-1

Sukladno sa zakonom o zaštiti ličnih podataka - ZVOP-1 (Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 86/2004 o izmenama i dopunama), pojedinac ima pravo da bilo kada i na bilo koji način, pisanom ili drugom obliku dogovora, tražiti da preduzeće Golte d.o.o. trajno ili privremeno prekine korišćenje ličnih podataka s namerom ciljanog i direktnog marketinga. U roku od 15 dana od primljene obavesti preduzeće Golte d.o.o. zaustaviće korišćenje ličnih podataka sa namerom ciljanog i direktnog marketinga, a u sledećih pet dana pojedinac dobiće pismenim putem obaveštenje ili na drugi način.

Period skladištenja dobijenih podataka

Podaci su skladišteni i zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1). Dobijeni podaci se čuvaju do opoziva čuvanja podataka od strane pojedinaca.

Odjava od e-novina Golte hotel & mountain resort

U e-novinama Golte hotel & mountain resort, koji primate putem e-maila, objavljen je link "Odjava". Kliknite na njega i pratite proces otkazivanja pretplate.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće.
Kolačiće koristimo kako bismo vam omogućili ispravan rad stranice i pružili bolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite koristiti sa pretragom na ovom veb sajtu podrazumeva se da prihvaćate pravila kolačića našeg veb sajta.