Potočka zijalka

Kraška jama Potočka zijalka leži nad Solčavo, na pobočju Olševe na nadmorski višini 1700 m. Pred okoli 30.000 leti se je tukaj zadrževal ledenodobni človek.